Home

Breeden medisch advies beschikt over een jarenlange ervaring in de advisering aan gemeenten en andere instellingen over de medische noodzaak van voorzieningen in het kader van verschillende wettelijke regelingen, waaronder Wmo, en vaststellen van belastbaarheid van mensen met beperkingen in het kader van trajecten voor sociale aktivering en zomogelijk in de richting van arbeidstoeleiding of re-integratie in het kader van de participatiewet. Deze ervaring is ook ingezet ten behoeve van de beoordeling van de medische noodzaak voor ontheffing uit de inburgeringsplicht.

leeg

Binnen het kader van de specifieke wetgeving wordt getoetst of¬†de medische situatie en de daaruit voortvloeiende beperkingen voldoen aan criteria die door opdrachtgever gesteld zijn.¬†¬†De ICF classificatie (International Classification of Functions; Disabilities and Impairments) creeert een uniform begrippenkader voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, en wordt als uitgangspunt¬†gebruikt.¬†Op deze site zijn onder “voorzieningen”¬† de voorzieningen en regelingen¬†genoemd waarover advies kan worden uitgebracht.

leeg